•             Dyrektor szkoły

                       mgr Anna Kalafar

                          matematyka

     •   Zastępca dyrektora szkoły

                       mgr Iwona Urban

                  edukacja wczesnoszkolna

   • Nauczyciele szkoły

     •                                                                                                           

      Imię i nazwisko nauczyciela

      Przedmiot        nauczany        

      mgr Agata Cieśla

      język polski

      mgr Agnieszka Dutkowska - Opach

      język angielski

      mgr Bogdan Dyras

      technika, matematyka, fizyka

      mgr Ewa Dyras

      edukacja wczesnoszkolna

      dr Katarzyna Frączek

      pedagog szkolny, etyka, doradztwo zawodowe

      mgr Beata Grabowska- Czarnota

      muzyka

      mgr Małgorzata Hamada

      biblioteka

      mgr Elżbieta Kaczmarczyk

      wychowawca świetlicy

      mgr Małgorzata Jaśkowska

      zajęcia komputerowe, informatyka

      mgr Justyna Kalinowska matematyka
         

      mgr Krzysztof Kordylewski

      religia

      mgr Aneta Kupiec

      historia

      mgr Joanna Lisiecka

      język niemiecki

      ks.mgr Adam Matoryn

      religia

      mgr Marta Ogińska

      wychowawca świetlicy

      mgr Małgorzata Palkij

      edukacja wczesnoszkolna

      mgr Gabriela Pawlikowska

      chemia

      mgr Monika Pikuła

      matematyka

      mgr Rafał Pilichiewicz

      język angielski

      mgr Marta Piwowarczyk

      język polski

      mgr Marek Płócienniczak

      wiedza o społeczeństwie

      mgr Karolina Rachwał

      religia

      mgr Irena Rejduch

      język polski

      mgr Michał Sąsiadek

      plastyka

      mgr Mariusz Skonieczny

      edukacja dla bezpieczeństwa

      mgr Beata Stech

      wychowanie fizyczne

      mgr Ewa Stojak - Ślęczek

      wychowanie do życia w rodzinie, przyroda

      mgr Bożena Strzałkowska - Limanówka

      wychowanie fizyczne

      mgr Anna Synowska

      język angielski

      mgr Iwona Szatkowska

      matematyka

      mgr Jolanta Szuro

      edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

      mgr Grażyna Śpiewak

      edukacja wczesnoszkolna, etyka

      mgr Katarzyna Świerad

      przyroda, geografia

      mgr Katarzyna Tylka

      edukacja wczesnoszkolna, język angielski,
      wychowawca świetlicy

      mgr Joanna Ulińska

       

      mgr Katarzyna Zając

       

      mgr Cecylia Opiła

      biologia

       

      język angielski

       

      nauczyciel wspomagający