Szanowni Państwo !

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła, przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przy współpracy
z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

maskotka projektu

Staramy się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Projekt ten został ujęty w Szkolnym Programie Profilaktyki na rok szkolny 2015/2016.

informacja o projekcie

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie. Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

tablica okolicznościowa tablica okolicznościowa

W szkole zostały już przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

prace dzieci prace dzieci

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie


Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42