flaga Wielkiej Brytanipulsujące słoneczkoflaga Stanów Zjednoczonych

chłopiec z jabłkiem

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

flaga Wielkiej Brytaniflaga Stanów Zjednoczonychflaga Wielkiej Brytaniflaga Stanów Zjednoczonychflaga Wielkiej Brytaniflaga Stanów Zjednoczonychflaga Wielkiej Brytaniflaga Stanów Zjednoczonych

Do you speak English?

Szanowni Państwo !

Na stronie tej zamieszczane będą informacje dla Rodziców dotyczące terminów testów z języka angielskiego w klasach I - III, listy słówek do nauczenia się przez dzieci oraz inne ważne informacje.

Proszę wybrać odpowiednią klasę i nacisnąć.

klasa I klasa IIklasa III


Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42