pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

Zwierzęta na kartach książek

dekoracja
dekoracja
dzieci przed występem
dekoracja
uczestnicy konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
uczestnicy konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
rozdanie nagród
rozdanie nagród

Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42