pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

Za mundurem dzieci sznurem

na transporterze
w środku pojazdu wojskowego
przy karabinie
w środku kuchni polowej
dziecięcy oddział wojskowy
na żołnierskiej zbiórce
na żołnierskiej zbiórce
orkiestra wojskowa

Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42