Dla Rodziców
logo (55 kB)


INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 • 1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.15. Rodziców bądź osoby upoważnione obowiązuje punktualne odbieranie dzieci.

 • 2. W pomieszczeniach świetlicy Dzieci mogą przebywać tylko w obuwiu zamiennym.

 • 3. Prosimy o oznaczenie (imieniem i nazwiskiem) mundurka i worka na obuwie zamienne.

 • 4. Osoby, które nie zostały upoważnione w „Karcie zapisu dziecka do świetlicy” do odbioru dziecka, proszone są o przedstawienie pisemnego upoważnienia podpisanego przez jednego z Rodziców lub Opiekunów.

 • 5. Decyzje Rodziców o wcześniejszym wyjściu dziecka ze świetlicy należy przekazać wychowawcy pisemnie.

 • 6. Zapisanie oraz wypisanie dziecka ze świetlicy powinno być dokonane w formie pisemnej. Nadpłata za uczęszczanie dziecka do świetlicy (wyliczona wg podanego taryfikatora) zostanie Państwu zwrócona.

 • 7. Bardzo prosimy o to, aby dzieci nie przynosiły z sobą do świetlicy szkolnej przedmiotów niebezpiecznych (np. scyzoryków, pistoletów - straszaków, rzutek z ostrym końcem itp.), przedmiotów o wysokiej wartości materialnej (np. PSP itp.) oraz dużych kwot pieniędzy.

 • 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub kradzież a także uszkodzenie telefonów komórkowych. Przypominamy, że telefon służy Dziecku wyłącznie do kontaktu z domem rodzinnym.

 • 9. Mile widziane są drugie śniadania, robione przez Rodziców lub Opiekunów oraz napoje niegazowane w kartonikach lub plastikowych butelkach.

 • 10. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 12.30 -15.00.

 • 11. Jako szkoła promująca zdrowie nie zezwalamy na jedzenie w świetlicy niezdrowej żywności (chipsów, oranżad w proszku, dużej ilości słodyczy, napojów gazowanych, izotonicznych itp.).

 • 12. Wpłaty na rzecz w świetlicy będą przyjmowane w sali świetlicy w następujących kwotach i okresach płatności:

  Za semestr I - do dnia 31 października 2015 roku
  Za semestr II - do dnia 11 lutego 2016 roku


  Opłata na rzecz świetlicy wynosi 10 zł miesięcznie w dwóch semestralnych ratach – 50zł każda.

 • 13. W przypadku rezygnacji Rodziców z zapisu Dziecka do świetlicy prosimy o niezwłoczne powiadomienie na piśmie o powyższym fakcie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrej współpracy
Nauczyciele - wychowawcy świetlicy

@2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego
31-139 Kraków ul. Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42