pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

przekierowanie logo przekierowanie logo

szkola@sp7.pl

małpa

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** logo logo logo owoce logo akcji

Misja Szkoły

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny i fizyczny.

W atmosferze wzajemnego zaufania tolerancji stwarzamy warunki do rozwijania osobowości uczniów. Rozbudzamy w wychowankach twórczą aktywność. Uczymy samodzielności i odpowiedzialnego działania.

Wizja Szkoły

Chcemy być nowoczesną szkołą nastawioną na dialog, akceptację i życzliwość, wspierającą uczniów w edukacyjnych i życiowych problemach.

Chcemy być szkołą, w której każdy młody człowiek ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

Model absolwenta

Uczeń kończący naszą szkołę

to człowiek, który:

jest przygotowany do dalszego kształcenia

umie stale uczyć się i doskonalić

umie pracować indywidualnie i w zespole

twórczo myśli

umie skutecznie porozumiewać się

potrafi planować i organizować swoją pracę

posługuje się komputerem jako narzędziem pracy

jest świadomy swojej wartości

ponadto to człowiek:

tolerancyjny

odpowiedzialny za siebie i innych

aktywny

pogodny i ciekawy świata

kulturalny

obowiązkowy i samodzielny

promujący zdrowy styl życia

szanujący wartości rodzinne

świadomy przynależności lokalnej

świadomy korzeni swojej ojczyzny


Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42