pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

przekierowanie logo logo akcji logo logo gimnasio

logo logo

szkola@sp7.pl

małpa

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

logo programu kapitał ludzki logo logo logo uczeń obywatelowoce logo logo akcji

Szkoła opiekuńcza

Pedagog szkolny

p. mgr Katarzyna Gaczoł

pomaga małym i dużym:

poniedziałek: 12:00 - 15:30

wtorek: 8:00 - 11:30

środa: 8:00 - 11:30

czwartek: 9:30 - 12:30

pedagogsp7@gmail.com

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole przez nauczycieli.

Pedagog naszej szkoły organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie jesteś w stanie sobie poradzić.

Nie zwlekaj - pedagog zawsze na Ciebie czeka!

Przydatne adresy i telefony

Uczniowie naszej szkoły znajdują się pod opieką

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, ul. Chmielowskiego 1, która oferuje pomoc psychologa, pedagoga i logopedy.

Telefon Poradni: 12 430-50-52

Psycholog opiekujący się naszymi uczniami w oddziale przedszkolnym i 6-latkami w klasie I: p. mgr Magdalena Nowakowska

Psycholog opiekujący się naszymi uczniami w klasach I - VI: p. mgr Barbara Piśko

Pedagog opiekujący się naszymi uczniami w klasach I - VI: p. mgr Marta Jakubczak

Wykaz pozostałych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych uprawnionych do wydawania opini psychologicznych dla potrzeb sprawdzianu po klasie VI:

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc:

0 800 12 12 12 poniedziałek - piątek 8.15 - 20.00


Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42