pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

przekierowanie logo logo akcji logo logo gimnasio

logo logo

sp7@poczta.onet.eu

małpa

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

logo programu kapitał ludzki logo programu logo programu Akademia Bezpiecznego Puchatka logo logo logo logo logo uczeń obywatelowoce logo logo akcji

nauczycielka z książkami

Wykaz podręczników 2016/2017 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie

Szkolny zestaw programów nauczania 2016/2017 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie

I etap edukacyjny

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa programu Autor
SP7/12/16/17 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej kl.I-III "Lokomotywa" red. M.Dobrowolska, B. Pawlak
SP7/3/16/17 Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata” Marzena Kędra
SP7/123a/16/17 Język angielski w klasach I-III Program nauczania j. angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego M.Bogucka
SP7/123r/16/17 Religia Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach i szkołach Komisja Wychowania Katolickiego KEP

II etap edukacyjny

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa programu Autor
SP7/45p/16/17 Język polski "Między nami"Program nauczania j.polskiego do szkoły podstawowej A.Łuczak, A. Murdzak
SP7/6p/16/17 Język polski "Teraz polski" A.Klimowicz, B.K. Brząkalik
SP7/45a/16/17 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II Etapu edukacyjnego E.Piotrowska T.Sztyber
SP7/6a/16/17 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II Etapu edukacyjnego M.Bogucka, D.Łoś
SP7/456h/16/17 Historia i społeczeństwo Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej T. Maćkowski
SP7/456m/16/17 Matematyka Matematyka z plusem Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
SP7/45pr/16/17 Przyroda Na tropach przyrody B. Dziedzic
SP7/6pr/16/17 Przyroda Tajemnice przyrody J. Golanko
SP7/456pl/16/17 Plastyka "Do dzieła". Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej J.Lukas K.Onak
SP7/45muz/16/17 Muzyka Program Nauczania Ogólnego Muzyki K.Gromek G.Kilbach
SP7/6muz/16/17 Muzyka Program nauczania przedmiotu muzyka " Muzyczny świat" Teresa Wójcik
SP7/456zt/16/17 Zajęcia techniczne "Jak to działa" - program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej L.Łabecki
SP7/456zk16/17 Zajęcia komputerowe "Lubię to"- program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej M.Kęska
SP7/456wf/16/17 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła Podstawowa i gimnazjum "Ruch, zdrowie dla każdego" S. Żołyński
SP7/456r/16/17 Religia Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach i szkołach Komisja Wychowania Katolickiego KEP
SP7/56wdr/16/17 Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie, program dla klas V-VI szkoły podstawowej Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42