pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

szkola@sp7.pl

małpa

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

owoce jesieni owoce jesieni

owoce tłoczone

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

owoce tłoczone

Zgłoszenia na posiłki można dostarczać już teraz bezpośrednio do kuchni lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e - mail:

kuchniasp7@o2.pl

Telefon bezpośredni do biura kuchni 534 - 432 - 534 w godzinach 7:30 do 15:00 (z wyłączeniem godzin wydawania posiłków).

kółeczko

Dokumenty/informacje do pobrania:

regulamin logo pdf cennik logo pdf karta zgłoszenia logo pdf dane do przelewu logo pdf

kółeczko

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie kuchni, przygotowanie i wydawanie posiłków ("AJENT")