•             Dyrektor szkoły

                        mgr Anna Kalafar

                           matematyka

      •   Zastępca dyrektora szkoły

                        mgr Iwona Urban

                   edukacja wczesnoszkolna

     • Nauczyciele:

     •  

      mgr Agata Cieśla

      język polski

      mgr Bogdan Dyras

      matematyka, technika, fizyka

      mgr Ewa Dyras

      edukacja wczesnoszkolna

      dr Katarzyna Frączek

      pedagog szkolny

      mgr Beata Grabowska- Czarnota

      muzyka

      mgr Karolina Gruszowska

      wychowawca świetlicy

      mgr Małgorzata Jaśkowska

      informatyka

      mgr Elżbieta Kaczmarczyk

      wychowawca świetlicy

      mgr Pablo Rivas Ponce

      język hiszpański

      mgr Krzysztof Kordylewski

      religia, etyka

      mgr Anna Kuglarz 

      bibliotekarz

      mgr Aneta Kupiec historia, etyka
      mgr Joanna Lisiecka język niemiecki
       mgr Jolanta Nowak  terapeuta pedagogiczny
      mgr Marta Ogińska wychowawca świetlicy
      mgr Cecylia Opiła nauczyciel wspomagający
      mgr Monika Pikuła matematyka
      dr Paweł Nalepka chemia

      mgr Rafał Pilichiewicz

      język angielski
      mgr Marta Piwowarczyk język polski
      mgr Marek Płócienniczak wiedza o społeczeństwie
      mgr Irena Rejduch język polski
      mgr Michał Sąsiadek plastyka
      mgr Beata Stech wychowanie fizyczne
      mgr Bożena Strzałkowska-
      Limanówka
      wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
      mgr Anna Synowska język angielski
      mgr Iwona Szatkowska matematyka
      mgr Grażyna Śpiewak edukacja wczesnoszkolna, etyka
      mgr Katarzyna Świerad przyroda, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
      mgr Katarzyna Tylka edukacja wczesnoszkolna,język angielski
      mgr Joanna Ulińska biologia
      mgr Katarzyna Zając język angielski
      mgr Weronika Żubrowska psycholog szkolny
      mgr Anna Czelińska  wychowanie do życia w rodzinie