• Rekrutacja – rok szkolny 2021/2022

   Drodzy Rodzice!

   Dyrektor Szkoły  pragnie poinformować, iż zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 7 rozpoczynają się od 1 marca 2021 r.  

   Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 31 marca 2021 r.

   Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

   • składanie wniosków  –  od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
   • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków    i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –     do dnia 1 kwietnia 2021 r.
   • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  30 kwietnia 2021 r.
   • potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 4 maja do 14 maja 2021 r.
   • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 maja 2021 r.      

    

   Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

   • składanie wniosków  –  od dnia 18 do 25 maja 2021 r.
   • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków    i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  do 26 maja 2021 r.
   •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  11 czerwca 2021 r.
   • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w postaci pisemnego oświadczenia  od dnia 14 do 18 czerwca 2021 r.
   • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 czerwca 2021 r.       

                                                                                                                                                  

  •                                   

   •        Informacje dla pierwszaków                                                                                                                                  

                                      

    To co będzie Ci potrzebne:

    • pudełko (najlepiej wielkości bloku A4) do przechowywania: bloku rysunkowego, technicznego, papieru kolorowego, kleju, nożyczek, plasteliny, farbek, pędzelków rożnej wielkości, naczynia na wodę, kredek woskowych, pasteli olejnych (tłustych).
    • teczka papierowa lub plastikowa na przechowywanie prac plastycznych
    • strój gimnastyczny: koszulka, spodenki w dowolnym kolorze
    • obuwie na zmianę - pamiętaj, aby nie miały śliskiej podeszwy, worek na obuwie
    • piórnik, a w nim: pióro /nie kulkowe/, 2 ołówki, kredki ołówkowe, linijka, gumka, temperówka, klej
    • patyczki: 100 sztuk
    • zeszyt 16 – kartkowy w 3 linie, zeszyt 16 – kartkowy w kratkę,
    • pierwszy dzienniczek ucznia dzieci dostają od Rady Rodziców, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do Rodziców.
  • UCZEŃ PIERWSZEJ KLASY TO NOWE DOŚWIADCZENIE DLA CAŁEJ RODZINY

     Pójście dziecka do szkoły to początek dorosłego życia. Dziecko wchodzi w nowa sytuację, która nie zawsze jest dla niego prosta i łatwa. Tak naprawdę dziecko w pierwszych dniach i tygodniach uczy się dopiero szkoły i oswaja z nią. To, co nam dorosłym wydaje się proste i oczywiste dla dziecka siedmioletniego często jest poważnym problemem do rozwiązania. Dlatego tak ważnym jest duże zainteresowanie i pomoc rodziców w szkolnym debiucie pierwszoklasisty.

     Pierwszaki otoczone opieką rodziców znacznie lepiej funkcjonują w szkole, jak również radzą sobie ze szkolnym startem, co w przyszłości gwarantuje odniesienie sukcesu.

   POWODZENIA!!