• W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 7 działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klas wyłonieni w tajnych wyborach podczas zebrań klasowych.

     Spośród członków (przedstawicieli) zostało wybrane prezydium w składzie:

     • Przewodniczący Rady Rodziców: pan Paweł Śliz
     • Zastępca Przewodniczącego: pani Joanna Sala
     • Skarbnik Rady Rodziców: pani Agnieszka Madeja

      

     Kontakt z Radą Rodziców jest również możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mailowej: radasp7krakow@gmail.com

     Informacje o bieżących uchwałach i ważnych wydarzeniach wywieszane będą na  tablicy Rady Rodziców.

     Na chwilę obecną wpłaty na RR wynoszą 80 zł za semestr (bez względu na ilość dzieci w szkole rodzice kwotę wpłacają tylko raz)

     Wpłaty na RR proszę dokonywać na rachunek Rady Rodziców

     nr konta: 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574

     W tytule wpłaty proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka.

      

     Jednocześnie informuję, że RR czeka na pomysły rodziców odnośnie wydatkowania budżetu, jak również na zgłoszenia w zakresie problemów, jakie Państwo dostrzegają w funkcjonowaniu szkoły, aby i tymi kwestiami mogła zajmować się Rada Rodziców.

     W związku z powyższym zachęcam do wysyłania na mojego maila (pawel.sliz@gmail.com) propozycji, które mógłbym przedstawić na zebraniach RR.

     Regulamin_Rady_Rodziców_SP_7