Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców zapraszają całe rodziny naszych uczniów, przyszłych pierwszaków, wszystkich chętnych na ekologiczny, coroczny piknik, który odbędzie się na szkolnym boisku 20 kwietnia od godz. 10 do 13.00. Czeka mnóstwo atrakcji!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia

Potrzebujesz wsparcia lub pomocy?

 

  • Znasz swoje prawa?

  • Konwencja o prawach dziecka

   Konwencja o prawach dziecka (ang. Convention on the Rights of the Child) – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

   Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.                                                                         /Wikipedia/

   Konwencja_o_prawach_dziecka.

   Materiały edukacyjne dla dzieci:

   UNICEF_Polska_-_Książeczka_o_prawach_dziecka_dla_najmłodszych.

   Gdzie szukać pomocy?

   Numer alarmowy  -112

   Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia.
   997 Policja
   998 Straż Pożarna
   999 Pogotowie Ratunkowe

    

   DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA    800 12 12 12

   Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży    116 111

   Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli    800 080 222

   Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

    

   ZAGROŻENIA W INTERNECIE :  WWW.DYZURNET.PL   LUB     801 615 005

   więcej na stronie: https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka/gdzie-szukac-pomocy

Data dodania: 2024-01-05 21:52:45
Data edycji: 2024-01-05 21:54:19
Ilość wyświetleń: 130
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej