Zapraszamy do lektury źródła wiedzy o naszej szkole, czyli Siódemkowej gazetki. Szczegóły znajdują się w zakładce "gazetka szkolna"
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Psycholog

Psycholog

„Dziecko rzadko potrzebuje dobrego mówcy, częściej dobrego słuchacza.”
-Robert Brault

Pani psycholog Kinga Dutko oczekuje na Was w gabinecie nr 103 na 1 piętrze w:


poniedziałki w godz. 12.30-15.20
środy w godz. 8.00-15.20
czwartki w godz.8.00-15.20

Zachęcam Państwa do spotkań w szkole, kontaktu poprzez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie pod numerem + 48 510 043 681.

Jak psycholog szkolny pomaga dzieciom?
Wspieram uczniów w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi - stres, złość, lęki; trudnościami społecznymi - utrzymywanie relacji, komunikowanie potrzeb, stawianie granic, rozwiązywanie konfliktów; trudnościami związanymi z sytuacją społeczno-ekonomiczną - zmiana szkoły, rozwód rodziców, imigracja, objęcie dziecka opieką placówki opiekuńczo-wychowawczej; oraz reaguję w sytuacjach kryzysowych - doświadczanie lub bycie świadkiem przemocy, autoagresja, myśli samobójcze, utrata bliskiej osoby.

Jak psycholog szkolny pomaga nauczycielom?
Wspieram nauczycieli w tworzeniu bezpiecznej i otwartej społeczności szkolnej, prewencji i wygaszaniu przemocy rówieśniczej, zrozumieniu reakcji i zachowania dziecka, współpracy z instytucjami takimi jak Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i placówki opiekuńczo-wychowawcze.


Jak psycholog szkolny pomaga rodzicom?
Wspieram rodziców w dbaniu o rozwój psychospołeczny dziecka, poszukiwaniu przyczyn i możliwych rozwiązań dla trudności doświadczanych przez dziecka, rozwoju kompetencji wychowawczych oraz komunikowaniu się z dzieckiem i nauczycielami.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie?
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: do@mops.krakow.pl, 12 616 54 27
- Centrum dla Rodzin: cdr@mops.krakow.pl, 887 202 913
- Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: sekretariat@mcpu.krakow.pl, 12 411 41 21
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej: oodp.krakowiakow@caritas.pl, 12 425 81 70, 12 644 45 05
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej: sekretariat@oik.krakow.pl, 12 421 92 82
- Fundacja Centrum Praw Kobiet: cpk_krakow@cpk.org.pl, 788 079 988
- Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem: 12 421 22 88
- Całodobowy Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia: 800 120 002
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
- Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Krakowa (rejestracja w godz. 7:30-16:00): 728 366 319

Data dodania: 2024-01-17 13:40:59
Data edycji: 2024-01-26 21:09:56
Ilość wyświetleń: 521
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej